Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khánh Hằng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Khánh Hằng''' được sinh ra vào ngày 27 tháng 9 (âm lịch) năm [[Ung Chính]] thứ 11 (1733), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ tư của Cố Sơn Bối tử [[Phúc Tú]] (福秀) - con trai thứ hai của Bình Quận vương [[Nột Nhĩ Tô]] (訥爾蘇), -tức em trai của Bình Mẫn Quận vương [[Phúc Bành]] (福彭). Mẹ ông là Đích Phúc tấn Nạp Lan thị (納喇氏).
 
Năm [[Càn Long]] thứ 6 (1741), tháng 3, ông được bác của mình là Phúc Bành nhận nuôi, trở thành con thừa tự của Phúc Bành.
Người dùng vô danh