Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hi Lương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Hi Lương''' sinh ngày 14 tháng 3 (âm lịch) năm [[Khang Hi]] thứ 44 (1705), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai trưởng của Thuận Thừa Quận vương [[Tích Bảo]] (錫保), mẹ ông là Đích Phúc tấn Thư Thư Giác La thị (舒舒覺羅氏).
 
Năm [[Ung Chính]] thứ 3 (1725), tháng 10, ông được phong làm '''Phụ quốc công''' (輔國公), thụ '''Tán trật đại thần''' (散秩大臣).
Người dùng vô danh