Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai sinh học}}
{{Tái tổ hợp di truyền}}
 
[[Thể loại:Sinh học phân tử]]
[[Thể loại:Virus học]]