Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

* [[Phép hợp|Hợp]] (Union): Hợp của A và B là tập hợp gồm tất cả các phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp A và B, ký hiệu A <math>\cup</math> B
:Ta có A <math>\cup</math> B = {x: x <math>\in</math> A hoặc x <math>\in</math> B}
:dmm
{{-}}
[[Tập tin:Venn A intersect B.svg|200px|phải]]
Người dùng vô danh