Khác biệt giữa các bản “Tất-đạt-đa Cồ-đàm”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Tất-đạt-đa Cồ-đàm” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 14:55, ngày 19 tháng 9 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của BIRD2019 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã thay đổi mức khóa của “Tất-đạt-đa Cồ-đàm” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 14:55, ngày 19 tháng 9 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))