Khác biệt giữa các bản “Yên Bái (thành phố)”

{{Huyện thị Yên Bái}}
{{TPVN}}
{{Đơn vị hành chính thuộc thành phố Yên Bái}}
 
{{Thành phố Yên Bái}}
 
[[Thể loại:Yên Bái (thành phố)| ]]
[[Thể loại:Đô thị Việt Nam loại III]]
[[Thể loại:Thành phố trực thuộc tỉnh (Việt Nam)]]
[[Thể loại:Tỉnh lỵ Việt Nam]]
[[Thể loại:Khu dân cư ở Yên Bái]]
[[Thể loại:Yên Bái]]