Khác biệt giữa các bản “Tông phái Đạo giáo Trung Quốc”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Trong Tam giáo thì [[Nho giáo]] (儒教) và [[Đạo giáo]] (道教) là hai hệ thống tín ngưỡng/tôn giáo bản địa của [[Trung Quốc]]; còn [[Phật giáo]] là một tôn giáo du nhập từ [[Ấn Độ]]. Riêng về Đạo giáo, chính tư tưởng Hoàng Lão ([[Hoàng Đế]] 黃帝 - [[Lão Tử]] 老子) hay tư tưởng Đạo gia, [[huyền thuậthọc]] ({{Lang-zh|t=玄學|s=玄学|p=Xuánxué}}), và khát vọng trường sinh bất tử đã dẫn đến sự hình thành tôn giáo này.
 
Trong Đạo giáo, có nhiều tông phái; mỗi tông phái có sự hình thành, cơ cấu và hoạt động, ảnh hưởng đối với triều đình và quần chúng khác nhau. Có ba giáo phái tiêu biểu, xuất hiện vào thời kỳ ban đầu của Đạo giáo, đó là: [[Ngũ Đấu Mễ Đạo]] (五斗米道), [[Thái Bình Đạo]] (太平道), và [[Bạch Gia Đạo]] (帛家道).
372

lần sửa đổi