Khác biệt giữa các bản “Galatasaray S.K. (bóng đá)”

add
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(add)
| shorts2 = E1CEA9
| socks2 = E1CEA9
<!--| pattern_la3 = _usa18h_galatasaray1920t
| pattern_b3 = _galatasaray1819t_galatasaray1920t
| pattern_ra3 = _usa18h_galatasaray1920t
| pattern_sh3 = _usa18h
| pattern_so3 = _galatasaray1819t_galatasaray1920t
| leftarm3 = FFFFFFb3b3b3
| body3 = FFFFFFb3b3b3
| rightarm3 = FFFFFFb3b3b3
| shorts3 = FFFFFFb3b3b3
| socks3 = FFFFFF-->b3b3b3
| website = http://www.galatasaray.org/
}}
197

lần sửa đổi