Khác biệt giữa các bản “Trình Giảo Kim”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Phản Tùy ==
Năm 610, thời [[Tùy Dạng đế]], các cuộc nổi dậy nổi lên, Trình Giảo Kim chiêu mộ khoảng 100 người, lập đội vũ trang bảo vệ làng xóm. Sau ông gia nhập [[Ngõa Cương quân]], được [[Lý Mật (Tùy)|Lý Mật]] trọng dụng, cho giữ chức Phiêu kỵ.
 
Năm 618, Lý Mật và [[Vương Thế Sung]] quyết chiến. Ông cùng [[Bùi Hành Nghiễm]] được Lý Mật phái dẫn quân đi tăng viện cho [[Thiện Hùng Tín]] nhưng bị quân của Vương Thế Sung đánh bại. Trình Giảo Kim bị truy binh dùng giáo dài đâm bị thương, nhưng ông vẫn đánh bại truy binh để trốn thoát.