Khác biệt giữa các bản “Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Đảng Cộng sản Việt Nam” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:12, ngày 26 tháng 9 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 80.146.215.90 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của ThiênĐế98)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã thay đổi mức khóa của “Đảng Cộng sản Việt Nam” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:12, ngày 26 tháng 9 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))