Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của Dmitri Tran (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của AlphamaBot4
 
== Liên kết ngoài ==
* {{Imdb title|id=0055350|title=Qui êtes-vous, Monsieur Sorge?}}
* Xem phim "Sorge - Nhà tình báo lỗi lạc Thế kỷ 20" (8 tập) trên kênh StarMedia Viet Nam https://www.youtube.com/watch?v=U5EAlNci6XM
*{{Imdb title|id=0055350|title=Qui êtes-vous, Monsieur Sorge?}}
* The 2003 Japanese movie [https://web.archive.org/web/20060207092252/http://www.spy-sorge.com/ ''Spy Sorge''] about Richard Sorge's life includes some scenes shot in [[Kitakyūshū|Kitakyushu]], including one at the West Japan Industrial Club in Tobata ward, and another (a press conference) at the Mitsui club in Moji-ko.
* [http://www.richardsorge.com/ Sorge: A chronology], edited by Michael Yudell.