Khác biệt giữa các bản “Trái phiếu”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Vunguyenmdc (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của HugoAWB
n (Mô tả khái niệm về từ khóa đáo hạn. Giúp người đọc hiểu hơn.)
n (Đã lùi lại sửa đổi của Vunguyenmdc (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của HugoAWB)
Thẻ: Lùi tất cả
*Kỳ trả lãi là khoảng thời gian người phát hành trả lãi cho người nắm giữ trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được xác định theo năm, nhưng việc thanh toán lãi suất trái phiếu thường được mỗi năm hoặc hai năm một lần.
*Giá phát hành là giá bán ra của trái phiếu vào thời điểm phát hành. Thông thường giá phát hành được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của mệnh giá. Tùy theo tình hình của thị trường và của người phát hành để xác định giá phát hành một cách thích hợp. Có thể phân biệt 3 trường hợp: giá phát hành bằng mệnh giá (ngang giá), giá phát hành dưới mệnh giá (giá chiết khấu)và giá phát hành trên mệnh giá (giá gia tăng)(Với mệnh giá là giá trị của cổ phiếu khi chào bán lần đầu và trên lý thuyết công ty phát hành cổ phiếu cam kết sẽ không phát hành thêm một cổ phiếu nào dưới mệnh giá đó).
*Dù trái phiếu được bán với giá nào (ngang giá, giá chiết khấu hay giá gia tăng), thì lợi tức luôn được xác định theo mệnh giá của trái phiếu và khi [https://azvay.com/dao-han-la-gi-ho-so-thu-tuc-va-phi-dao-han-vay-ngan-hang-the-nao/ đáo hạn], người có trái phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá của trái phiếu.
 
== Phân loại Trái phiếu ==