Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
== Liên kết ngoài ==
* [https://www.facebook.com/nguyenhuuvinh.basam Nguyễn Hữu Vinh] trên [[Facebook]]
* Blog [https://anhbasam.wordpress.com Ba Sàm]