Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
; Ý kiến
Mời @[[Thành viên:ThiênĐế98]], [[Thành viên: Alphama]], [[Thành viên:DangTungDuong]], [[Thành viên:Nacdanh]], [[Thành viên:CVQT]], [[Thành viên:Tuanminh01]], [[Thành viên:Mongrangvebet]], [[Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy]],... cho ý kiến ^^ [[Thành viên:DoraMoon|DoraMoon]] ([[Thảo luận Thành viên:DoraMoon|thảo luận]]) 01:42, ngày 18 tháng 9 năm 2019 (UTC)
::Chào bạn {{u|DoraMoon}}, tôi thấy ngày tháng chưa được Việt hóa hết nhưng cũng chưa tìm được quy định để trích dẫn cho bạn nên chỉ xin đề cập đến và chờ ý kiến các thành viên khác. Tôi cũng nhận thấy hai cột cuối cùng của bảng không có nguồn dẫn nên chưa rõ các thông tin này được trích dẫn từ đâu.--[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 15:13, ngày 18 tháng 9 năm 2019 (UTC)
::: Ở cột Trực tuyến chỉ có nguồn youtube, mình không rõ nó được chấp nhận trên Wikipedia không nhỉ???? [[Thành viên:DoraMoon|DoraMoon]] ([[Thảo luận Thành viên:DoraMoon|thảo luận]]) 00:36, ngày 19 tháng 9 năm 2019 (UTC)