Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
| bộ chỉ huy = [[Ba Đình]], [[Hà Nội]]
| vinh danh =
| web = http://vdi.org.vn/
| chỉ huy 1 = {{QH|trung tướng|[[Nguyễn Đức Lâm]]}}
| kiểu chỉ huy 1 = Chủ nhiệm
}}
 
'''Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng''' là cơ quan trực thuộc [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng Việt Nam]], thành lập vào ngày 15 tháng 9 năm 1945 có chức năng tổ chức, quản lý các cơ sở CNQP nòng cốt, bao gồm các [[viện nghiên cứu]] thiết kế, công nghệ [[vũ khí]], các nhà máy, các liên hiệp xí nghiệp chế tạo vũ khí, trang bị và các phương tiện [[kỹ thuật quân sự]], đảm bảo cho [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.<ref>{{Chú thích web|url = http://wwwvdi.mod.govorg.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZXZjqM6EIafJQ-QxmAwyaVZwk7CvtxEIQsBQgiEsD39MKfnHGnOaLpvZtolX1j6S59_V5VMxERIxPdDl6WHNqvuh9v3c4z2G2zaK47EQPItBigQCzIECACDmQXRLOAlLNOsDsBKl2YBlj17bUEIMPw5fyWTaM6XBeT7DpQ0mgiIMI8gJ1RGKorOfnhtpU0kV894eTXX4825GdyIkku41K5OsFpPyRi7YtQearGww4g8wWvBNhw64Ip0mjzVt3tgJvyZ82lmpNb8GfZjwXHqYUzyZdNJ2I9lIR0e-Loqeao3hWybsTXpsklO6yFfHb1n6AUWuWe99fC8tHh1zAe_WPzwCX6zMPjM53v-B4JP3jkg4g8RPPtD8FEp_hF84CGaBezvL8kQLhECeu_k40OZisnOwaC3ua24BWMC1uu5QSmZ4q6-5l1HJcqieznGURDXxYMrbuqyKbdZVeHmLlpeulh8AuTRVwPpvw2UtvIGKKqrMs7WooAGv9rhn6-hSsRZUr71x_INvCHAIkCyNGIAgisaEr4fNe_TjYP9cDTOhQuhDB9hwmaWkyrPsejsjtrXlXfrDGY7FAyAlYCULOy6iJwmTa3ViRk0BSH5XOodLQu-xQ8HETfP49NQtxO1t6BR1tOxVdpxJOGFSf07PKSMv-cucdSpkoL1aM3VkkBz1D32FoQpV-X5l9r8PHTir93HWsBwTcOYlJ4swOhMiWt6BeW0senqHiA9MJiu2Lc57g1BAeZptzv5tsdhft0sT_lnQPargcxfB_6v3cEXO_ToPw6c2z29Vcn8N86t_dDFSulF0d31pRZYdHxx8l59pS9X2zi2MOHbWX7ZVz94Lbuw8R8UEhz9wacOSPzncp2zd6RsqB3t-RoPbXwrcrtlVRyKBl1p1bIv2RqzymVcNr1jDvIxOMUe6lZ492RoW893anfm0ns2TsYxG9omamXHDqkyD4NQUA7kFFclU9c8uYnNzcOcxonFhqXLzHFBPEqv03Rky1P4X5ylrvw3vgGw4s9N/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title =Trang chủ Tổng cục Công nghiệp quốcQuốc phòng|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
==Lịch sử hình thành==
* Ngày 15 tháng 9 năm 1945, ngày Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập '''Phòng Quân giới do Ông Nguyễn Ngọc Xuân làm trưởng phòng,''' trực thuộc [[Bộ Quốc phòng (Việt Nam)|Bộ Quốc phòng Việt Nam]]. Nhiệm vụ thu thập, mua sắm và tổ chức cơ sở sản xuất vũ khí trang bị cho quân đội. Tổ chức gồm các bộ phận: Sưu tầm, mua sắm, phân phối vũ khí; lập các bản vẽ kỹ thuật vũ khí; văn phòng.