Khác biệt giữa các bản “Umji”

không có tóm lược sửa đổi
| image = 181026 서든어택 엄지 (1).jpg
| image_size = 280px
| caption = Umji vào năm 2018
| background = solo_singer
| birth_name = Kim Ye-won