Khác biệt giữa các bản “Tất-đạt-đa Cồ-đàm”

n (Đã thay đổi mức khóa của “Tất-đạt-đa Cồ-đàm” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 14:55, ngày 19 tháng 9 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
 
=== Nhập Niết bàn ===
Trong kinh điển [[Tiếng Pali|Pali]], Thế Tôn Tất-đạt-đa Cồ-đàm tại thế tám mươi năm. Tuy trải qua suốt phần đời còn lại - 45 năm đi giảng dạy (có tài liệu nói là 49 năm), nhưng ông lại tuyên bố <u>''Đối với chân lý, [[Như Lai]]'' ''chưa từng nói lời nào,''</u> Ý nghĩa của câu này: những gì Như Lai giác ngộ vốn đã là chân lý từ muôn thuở, tồn tại vĩnh cửu trong khắp các cõi thế gian và vũ trụ, dù có [[Phật]] tại thế hay không, dù chúng sinh có biết và tin hay không thì chân lý đó vẫn tồn tại và chi phối vạn vật. Chân lý đó rất vi diệu, không thể dùng lời nói để diễn tả mà phải tự mình chứng đắc, những lời dạy của Như Lai chỉ là phương tiện để giúp người tu hành tự mình đạt tới chân lý.
 
Theo kinh ''[[Kinh Đại Bát Niết Bàn|Đại bát-niết-bàn]]'' (pi. ''mahāparinibbāna-sutta''), ông [[chết|qua đời]] tại thành phố [[Kushinagar|Câu-thi-na]] (zh. 拘尸那, sa. ''Kuṣinagara'') của bộ tộc Malla vào năm 544 trước [[Công nguyên]] (một số nhà khảo cổ thì cho rằng đó là năm 486 hay 483 trước [[Công nguyên]]), địa điểm này được các nhà khảo cổ nhận dạng là Kasia ở quận Deoria của xứ [[Utta Pradesh]] ngày nay. Trước đó sức khoẻ của ông đã trở nên rất yếu sau khi dùng bữa cúng dường tại nhà thí chủ Thuần-đà (zh. 純陀, pi. ''cunda''), tuy nhiên sau đó ông có nhấn mạnh cho tôn giả [[A-nan-đà]] hiểu là Tăng chúng không nên khiển trách, người thợ rèn đó đã có thiện ý tối thượng.
747

lần sửa đổi