Khác biệt giữa các bản “Mary Todd Lincoln”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| office= [[Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ]]
| president=[[Abraham Lincoln]]
| term_start= [[4 tháng 3]] năm [[1861]]
| term_end= [[15 tháng 4]] năm [[1865]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1861|3|4|1865|4|15}}
| predecessor = [[Harriet Lane]]
| successor = [[Eliza McCardle Johnson]]