Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:2019–20 La Liga table”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
<!--Update team positions here-->
|team1 =RMASEV |team2 =MLLATM |team3 =ATHRMA |team4=OSAATH |team5=GRABAR |team6=VILGRA |team7=RSO |team8 =VALLEV |team9 =ALAOSA |team10=ATMVIL |team11=ESPALA |team12=VLD |team13=VAL |team14=MLL|team15=BET |team16=CEL |team17=ESP |team18=GET |team19=EIB |team20=LEG
|team13=LEV |team14=BET |team15=SEV |team16=VLD |team17=EIB |team18=BAR |team19=LEG |team20=CEL
 
<!--Update team qualifications here (defined below)-->
<!--Update team results here and then (if needed) positions above. Don't forget to update the date (update parameter)-->
|update=17 tháng 8 năm 2019
|win_ALA=01 |draw_ALA=02 |loss_ALA=01 |gf_ALA=02 |ga_ALA=02 <!-- Alavés -->
|win_ATH=12 |draw_ATH=02 |loss_ATH=0 |gf_ATH=14 |ga_ATH=01 <!-- Athletic Bilbao -->
|win_ATM=03 |draw_ATM=0 |loss_ATM=01 |gf_ATM=05 |ga_ATM=04 <!-- Atlético Madrid -->
|win_BAR=02 |draw_BAR=01 |loss_BAR=1 |gf_BAR=012|ga_BAR=17 <!-- Barcelona -->
|win_CEL=01 |draw_CEL=01 |loss_CEL=12 |gf_CEL=13 |ga_CEL=36 <!-- Celta de Vigo -->
|win_EIB=0 |draw_EIB=01 |loss_EIB=13 |gf_EIB=14 |ga_EIB=27 <!-- Eibar -->
|win_ESP=01 |draw_ESP=01 |loss_ESP=02 |gf_ESP=02 |ga_ESP=06 <!-- Espanyol -->
|win_GET=0 |draw_GET=03 |loss_GET=01 |gf_GET=03 |ga_GET=04 <!-- Getafe -->
|win_GRA=02 |draw_GRA=1 |loss_GRA=01 |gf_GRA=49 |ga_GRA=45 <!-- Granada -->
|win_LEG=0 |draw_LEG=0 |loss_LEG=14 |gf_LEG=01 |ga_LEG=17 <!-- Leganes -->
|win_LEV=02 |draw_LEV=0| |loss_LEV=02 |gf_LEV=06 |ga_LEV=05 <!-- Levante -->
|win_MLL=1 |draw_MLL=01 |loss_MLL=02 |gf_MLL=2 |ga_MLL=14 <!-- Mallorca -->
|win_OSA=1 |draw_OSA=03 |loss_OSA=0 |gf_OSA=14 |ga_OSA=03 <!-- Osasuna -->
|win_BET=01 |draw_BET=01 |loss_BET=02 |gf_BET=06 |ga_BET=09 <!-- Real Betis -->
|win_RMA=12 |draw_RMA=02 |loss_RMA=0 |gf_RMA=39 |ga_RMA=16 <!-- Real Madrid -->
|win_RSO=02 |draw_RSO=1 |loss_RSO=01 |gf_RSO=14 |ga_RSO=13 <!-- Real Sociedad -->
|win_SEV=03 |draw_SEV=01 |loss_SEV=0 |gf_SEV=05 |ga_SEV=01 <!-- Sevilla -->
|win_VAL=01 |draw_VAL=1 |loss_VAL=02 |gf_VAL=15 |ga_VAL=17 <!-- Valencia -->
|win_VLD=01 |draw_VLD=02 |loss_VLD=01 |gf_VLD=04 |ga_VLD=05 <!-- Valladolid -->
|win_VIL=01 |draw_VIL=12 |loss_VIL=01 |gf_VIL=410|ga_VIL=48 <!-- Villarreal -->
 
<!--Team definitions (wikilinks in table)-->
23

lần sửa đổi