Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vitamin C”

===Ung thư phổi===
 
Trong 11 khảo sát về vai trò chống ung thư phổi của vitaminVitamin C, 9 khảo sát cho thấy giảm nguy cơ ung thưvớithư với liều cao. 5Năm trong số này kết quả khá rõ ràng, và bốn trong đó chứng minh rằng vitaminVitamin C hữu hiệu hơn cả beta-carotene. Gladys Block, một tác giả đi tiên phong trong phong trào sử dụng chất chống oxy hóa ngăn ngừa ung thư tại Mỹ, đã viết rằng: ”Những nghiên cứu gần đây cho thấy Vitamin C là một yếu tố bảo vệ chống ung thư phổi độc lập và hữu hiệu còn hơn cả beta-carotene như đã từng đề cập trước đây”.
 
===Ung thư miệng, thực quản và dạ dày===
Người dùng vô danh