Khác biệt giữa các bản “Vitamin C”

 
==Cơ chế tác dụng==
Acid ascorbic bị oxy hóa cho acid dehydroascorbic; đây là phản ứng oxy hóa khử thuận nghịch, qua đó vitaminVitamin C tác dụng như một đồng yếu tố (cofactor), tham gia vào nhiều phản ứng hóa sinh trong cơ thể, như:
*hydroxylHydroxyl hóa,
*amidAmid hóa;
* làmLàm dễ dàng sự chuyển prolin, lysin sang hydroxyprolin và hydroxylysin (trong tổng hợp collagen);
*giúpGiúp chuyển acid folic thành acid folinic trong tổng hợp carnitin;
*thamTham gia xúc tác oxy hóa thuốc qua microsom (cytochrom P450) gan;
*giúpGiúp dopamin hydroxyl hoá thành nor-adrenalin;
* giúpGiúp dễ hấp thu sắt do khử Fe<sup>3+</sup> thành Fe<sup>2+</sup> ở dạ dày, để rồi dễ hấp thuthụ ở ruột.
* mô, vitaminVitamin C giúp tổng hợp collagen, proteoglycan và các thành phần hữu cơ khác ở răng, xương, nội mô mao mạch.
* Trong thiên nhiên, vitaminVitamin C có mặt cùng [[vitamin P]] (vitamin C<sub>2</sub>). Vitamin P lại có tính chống oxy hóa, nên bảo vệ được vitaminVitamin C; hơn nữa vitaminVitamin P còn hiệp đồng với vitaminVitamin C để làm bền vững thành mạch, tăng tạo collagen, ức chế hyaluronidase và cùng vitaminVitamin C, vitaminVitamin E, β-caroten và selen, tham gia thanh thải gốc tự do có hại trong cơ thể.
 
==Tác động có lợi==
Người dùng vô danh