Khác biệt giữa các bản “Lãnh thổ tự trị New Zealand”

không có tóm lược sửa đổi
|footnotes =
}}
'''Lãnh địa tự trị New Zealand''' ({{lang-en|Dominion of New Zealand}}, {{lang-mi|Te Tominiana o Aotearoa}}) là kế thừa của [[thuộc địa New Zealand]]. Sự thống trị là một chế độ quân chủ lập hiến với mức độ tự trị cao trong [[Đế quốc Anh]].
 
New Zealand trở thành một vương miện thuộc địa của Anh ngoài vào năm 1841 và giành được trách nhiệm của chính phủ vào Đạo luật Hiến pháp vào năm 1852. New Zealand quyết định không tham gia vào Liên bang Úc và trở thành Lãnh địa thống trị New Zealand vào ngày 26 tháng 9 năm 1907, [[Ngày Thống lĩnh]], bởi bố của vua [[Edward VII]]. Địa vị thống trị đã trở thành một dấu ấn công khai của độc lập chính trị, tồn tại trong một thế kỷ rưỡi qua trách nhiệm của chính phủ.