Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Đức Hiển Hoàng hậu”

Tằng tổ phụ [[Tát Khắc Đạt Minh Sơn|Minh Sơn]] (明山), giám sinh xuất thân, những năm cuối [[Càn Long]] lấy Bút thiếp nhập sĩ, đời [[Gia Khánh]] từ [[Án sát]], [[Bố chính phủ]] đến [[Tuần phủ]] [[Quý Châu]], [[Văn Quý]] [[Tổng đốc]], nhậm [[bộ Hình]] [[Thượng thư]] thời [[Đạo Quang]] năm đầu. Tổ phụ [[Kỳ Xương]] (祺昌), làm đến [[Viên ngoại lang]] [[bộ Binh]]. Phụ thân [[Phú Thái (nhà Thanh)|Phú Thái]] (富泰), làm [[Thái thường tự|Thái Thường tự]] [[Tự khanh|Khanh]]. Tằng tổ mẫu [[Khố Nhĩ thị]] (庫爾氏), tổ mẫu [[Na Lạp thị]], gia thế không rõ, nhưng mẹ bà là [[Quận chúa]], con gái thứ ba của Trịnh Thận Thân vương [[Ô Nhĩ Cung A]], có thể thấy dòng dõi bà sớm đã tiến vào hôn nhân với nhà các thế gia Mãn Châu.
 
Trong nhà bà không thấy ghi nhận có nam duệ, chỉ biết bà có một em gái về sau gả cho Phụng Quốcquốc Tướng quân [[Phổ Thiện]] (溥善) thuộc Hòa Thân vương phủ hệ. Do không có con trai, người trong họ đưa cháu [[Đức Mậu]] (德懋) làm kế tự.
 
Căn cứ Đại Thanh Hoàng tử thành hôn lệ thường, Tát Khắc Đạt thị hẳn được chọn vào tầm năm Đạo Quang thứ 27 ([[1847]]) [[mùa xuân]] hoặc [[mùa hạ]], do chính Đạo Quang Đế tuyển chọn, khi đó bà 16 tuổi, phù hợp lứa tuổi thành hôn. Ngày [[25 tháng 10]], [[mùa đông]], Tát Khắc Đạt thị cùng Hoàng tứ tử [[Dịch Trữ]], con trai thứ tư của Đạo Quang Đế làm lễ đính hôn. Sang năm sau ([[1848]]), ngày [[27 tháng 2]], Tát Khắc Đạt thị chính thức được gả cho Dịch Trữ, nghiễm nhiên trở thành [[Đích Phúc tấn]].
Người dùng vô danh