Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng nhân dân”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Đại biểu Hội đồng nhân dân do nhân dân cấp đó bầu ra<ref name =HP /><ref name =LTCHDND />. Người đứng đầu Hội đồng nhân dân là Chủ tịch Hội đồng nhân dân, do Hội đồng nhân dân bầu ra.<ref name =LTCHDND />.
 
Ban Thường trực Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, cấp Thành phố, cấp huyệnHuyện:
 
<nowiki>:</nowiki>
 
* Chủ tịch HĐND
Người dùng vô danh