Khác biệt giữa các bản “Thiên long bát bộ”

 
=== Thiên Sơn Linh Thứu Cung ===
* Là phái do Thiên Sơn Đồng Lão [[phái Tiêu daoDao]] sáng lập ở trên Tuyết Sơn Tây Vực
* Cung Chủ: Thiên Sơn Đồng Lão, Hư Trúc
* Môn Hạ: Đặng bà bà, Dư bà bà, Mai, Lan, trúcTrúc, Cúc kiếm, 36 động chủ, 72 đảo chủ....
* Tuyệt kĩ: Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Thiên sơn chiết mai thủ, Sinh Tử phù...