Khác biệt giữa các bản “Beatrix của Hà Lan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Ảnh hưởng văn hóa==
Tên của Nữ hoàngvương Beatrix đã được đặt cho một số nơi ở Hà Lan và ngoài Hà Lan:
* Streekziekenhuis Koningin Beatrix, bệnh viện khu vực ở Beatrixpark, [[Winterswijk]].<ref>SKB website http://www.skbwinterswijk.nl/</ref>
* Sân bay Quốc tế Nữ hoàngvương Beatrix ở [[Aruba]].
* Trường Reina Beatrix ở Aruba.<ref>{{Chú thích web | url = http://www.visitaruba.com/about-aruba/general-aruba-facts/list-of-schools/ | tiêu đề = List of Schools | tác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 9 tháng 3 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
* Bệnh viện Trung tâm Y tế Nữ hoàngvương Beatrix, [[Sint Eustatius]].<ref>University of Sint Eustatius School of Medicine http://www.eustatiusmed.edu/island-life.html</ref>
* Queen Beatrix Chair in Dutch Studies at UC Berkeley <ref>{{Chú thích web | url = http://www.flandershouse.org/uc-berkely-dutch-studies-program | tiêu đề = UC Berkeley's Dutch Studies Program | tác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 9 tháng 3 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
* Queen Beatrix Nursing Home, Albion Park Rail, NSW, Australia.<ref>{{Chú thích web | url = http://www.zadro.com.au/Aged-Care/Queen-Beatrix-Nursing-Home.html | tiêu đề = Queen Beatrix Nursing Home | tác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 9 tháng 3 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
Người dùng vô danh