Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nguyễn Truân]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1466
* [[Phạm Hạo]], tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1487
* [[Lưu Dịch]], tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1490
 
== Giao thông ==