Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Phạm Cảnh Lương]], tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1496
* [[Vũ Phúc Kiêm]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1505
* [[Phạm Gia Mô]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1505
 
== Giao thông ==