Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Vũ Phúc Kiêm]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1505
* [[Phạm Gia Mô]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1505
* [[Lê Đình Trật]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1508
 
== Giao thông ==