Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Lê Đình Trật]], tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1508
* [[Nguyễn Đắc Lộ]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1508
* [[Nguyễn Văn Đàm]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1511
 
== Giao thông ==