Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nguyễn Đắc Lộ]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1508
* [[Nguyễn Văn Đàm]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1511
* [[Nguyễn Địch Huấn]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1520
 
== Giao thông ==