Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nguyễn Văn Đàm]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1511
* [[Nguyễn Địch Huấn]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1520
* [[Phạm HoằnhHòanh Tài]], tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1565
* [[Vũ Kiều]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1721