Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nguyễn Truân]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1466
* [[Phạm Hạo]], người xã Kim Xuyên, tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1487
* [[Lưu Dịch]], người xã Nại Châu, tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1490
* [[Phạm Cảnh Lương]], tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1496
* [[Vũ Phúc Kiêm]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1505