Khác biệt giữa các bản “Liên Minh, Sa Pa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Xã Liên Minh được thành lập vào ngày 11 tháng 9 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 24,81km81 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 1.916 người của xã Nậm Sài với toàn bộ 71,81km81 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 1.660 người của xã Nậm Cang.
 
==Chú thích==