Khác biệt giữa các bản “Umji”

không có tóm lược sửa đổi
 
=== Chương trình truyền hình ===
{| class="wikitable" style="background-color:#FCFCFC; text-align:center;"
|-style="background:linear-gradient(155deg,#F0EEE9,#00B2CA,#5F4B8B); color:white; font-weight:bold"
!'''Năm'''
!|Năm
!|Tên chương trình
!|Kênh
!'''|Ghi chú'''
|-
|2015
== Người mẫu tạp chí ==
 
{| class="wikitable" style="background-color:#FCFCFC; text-align:center;"
|-style="background:linear-gradient(155deg,#F0EEE9,#00B2CA,#5F4B8B); color:white; font-weight:bold"
!Năm
|Năm
!|Tên tạp chí
!|Số phát hành
!|Ghi chú
|-
|2015
|Người mẫu độc quyền
|-
| rowspan="2" |Cosmopolitan Korea
|Tháng 9
|
|-
| rowspan="2" |2019
|Cosmopolitan Korea
|Tháng 3
|