Khác biệt giữa các bản “Chi Cam chanh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* ''Citrus latipes'': (đồng nghĩa: ''Citrus ichangensis latipes'', ''Citrus × aurantium ichangensis'' thứ ''latipes'': chanh Khasi.
* ''Citrus × limon'': (đồng nghĩa: ''Citrus medica limon'', ''Citrus × limonum'', ''Citrus × limonum'' thứ ''vulgaris'', ''Citrus medica'' thứ ''limon'', ''Citrus medica'' thứ ''limonum''): chanh tây.
** ''Citrus × limon'' giống 'Eureka': chanh Eureka, chanh ItalyÝ, chanh Mỹ.
** ''Citrus × limon'' giống 'Lisbon': chanh LisbonLisboa, chanh Bồ Đào Nha.
** ''Citrus × limon'' thứ ''variegata'': chanh thịt trắng, chanh thịt hồng
** ''Citrus limonum'' thứ ''pusilla'': chanh nhỏ Ai Cập