Khác biệt giữa các bản “Sơn Tịnh”

Sau khi Việt Nam thống nhất, huyện Sơn Tịnh có 19 xã: Tịnh An, Tịnh Ấn, Tịnh Bắc, Tịnh Bình, Tịnh Châu, Tịnh Đông, Tịnh Giang, Tịnh Hà, Tịnh Hiệp, Tịnh Hòa, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Long, Tịnh Minh, Tịnh Phong, Tịnh Sơn, Tịnh Thiện, Tịnh Thọ, Tịnh Trà. Ngày 12-3-1987, chia xã Tịnh Ấn thành thị trấn Sơn Tịnh và 2 xã: Tịnh Ấn Đông, Tịnh Ấn Tây. Tính đến năm 2005, huyện Sơn Tịnh gồm 1 thị trấn Sơn Tịnh và 20 xã: Tịnh An, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Bắc, Tịnh Bình, Tịnh Châu, Tịnh Đông, Tịnh Giang, Tịnh Hà, Tịnh Hiệp, Tịnh Hòa, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Long, Tịnh Minh, Tịnh Phong, Tịnh Sơn, Tịnh Thiện, Tịnh Thọ, Tịnh Trà, với 106 thôn.
 
Ngày [[12 tháng 12]] năm [[2013]], chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Sơn Tịnh (sau chuyển thành phường [[Trương Quang Trọng (phường)|Trương Quang Trọng]]) và 9 xã [[Tịnh Ấn Tây]], [[Tịnh Ấn Đông]], [[Tịnh An]], [[Tịnh Long]], [[Tịnh Châu]], [[Tịnh Thiện]], [[Tịnh Khê]], [[Tịnh Hòa, Sơn Tịnh|Tịnh Hòa]], [[Tịnh Kỳ]] về thành phố Quảng Ngãi quản lý, huyện Sơn Tịnh còn lại 11 [[xã]].<ref name="cpp" />
==Hành chính==
Huyện Sơn Tịnh có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 xã: [[Tịnh Bắc]], [[Tịnh Bình]], [[Tịnh Đông]], [[Tịnh Giang]], [[Tịnh Hà]] (huyện lỵ), [[Tịnh Hiệp]], [[Tịnh Minh]], [[Tịnh Phong]], [[Tịnh Sơn]], [[Tịnh Thọ]], [[Tịnh Trà]].