Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

=== Đơn vị cơ sở trực thuộc ===
* [[Học viện Khoa học Quân sự]]
* [[Trường Cao đẳng Trinh sát]]
* [[Viện Cơ cấu chiến lược Quân đội nhân dân Việt Nam|Viện Cơ cấu chiến lược]]
* [[Viện nghiênNghiên cứu chiếnChiến lược kỹ thuật thông tin viễn chinh|Viện nghiên cứu chiến lược kỹ thuật thông tin viễn thông]] (V34)
* [[Viện B 26B26 Quân đội nhân dân Việt Nam|Viện 26]]
* [[Viện 70 Quân đội nhân dân Việt Nam|Viện 70]] (Viện Nghiên cứu Chiến lược)
* [[Viện 78 Quân đội nhân dân Việt Nam|Viện 78]]
* [[Trung tâm 75]]
* [[Trung tâm 701]]
* [[ĐoànLữ đoàn K3]] (Đoàn Trinh sát - Đặc nhiệm)
* [[Lữ đoàn 74]]<ref>{{Chú thích web|url = http://kienthuc.net.vn/quan-doi/xem-chien-si-lu-doan-74-tong-cuc-ii-huan-luyen-404572.html|title = Xem chiến sĩ Lữ đoàn 74, Tổng cục II huấn luyện 2014}}</ref>
* [[Lữ đoàn 94]]
* [[Tạp chí Kiến thức Quốc phòng hiện đại|Tạp chí'' ''Kiến thức Quốc phòng hiện đại]]
* [[Trường Cao đẳng Trinh sát]]
* [[Công ty ứng dụng kĩ thuật công nghệ cao]] (HITABA-COM)
* [[Tổng công ty Hatuco HATUCO- Ngọc Vinh]]
* [[Tổng công ty SECOTEX-PAdes1.1.8]]
* [[Liên hợp Điện lực Bộ Quốc phòng]]