Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

 
==Những điệp viên nổi tiếng==
* Thiếu tướng [[Vũ Ngọc Nhạ]] (Hai Long)
*Thiếu tướng [[Phạm Xuân Ẩn]] (Hai Trung, X6)
* Thiếu tướng [[Vũ Ngọc Nhạ]] (Hai Long)
*Thiếu tướng [[Đặng Trần Đức]] (Ba Quốc)
*Đại tá [[Phạm Ngọc Thảo]] (Chín Thảo)
*Đại tá [[Lê Hữu Thúy]] (Năm Thúy)
*Thiếu tướng [[Đặng Trần Đức]] (Ba Quốc)
*Đại tá [[Đinh Thị Vân|Đinh Thị Mậu]] (Đinh Thị Vân)
*Đại tá [[Nguyễn Văn Minh (điệp viên)|Nguyễn Văn Quảng]] (Nguyễn Văn Minh)