Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

n
===Đơn vị trực thuộc Tổng cục===
[[Tập tin:Molniya HQVN.JPG|275px|nhỏ|phải|Các tàu chiến [[Tàu tên lửa lớp Molniya|Molniya]] đang được đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Ba Son]]
*[[Viện Thiết kế tàu quân sự]]<ref>{{Chú thích web|url = http://infonet.vn/vien-thiet-ke-tau-quan-su-ngac-nhien-voi-tau-ngam-made-in-viet-nam-post123769.info|title = Viện thiết kế tàu quân sự ngạc nhiên với Tàu ngầm "made in Việt Nam"}}</ref>
*[[Viện Vũ khí]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/trao-17-giai-nhat-giai-thuong-tuoi-tre-sang-tao-trong-quan-doi/302310.html|title = Trao 17 giải nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội}}</ref>
*[[Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ]]<ref name=":0" />
*[[Viện Công nghệ]]<ref>{{Chú thích web|url = http://tapchiqptd.vn/vi/tong-ket-thuc-tien-va-kinh-nghiem/vien-cong-nghe-day-manh-doi-moi-nang-cao-nang-luc-hieu-qua-thuc-hien-nhiem-vu/4096.html|title = Viện Công nghệ đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ}}</ref>
*[[Viện Thiết kế tàu quân sự]]<ref>{{Chú thích web|url = http://infonet.vn/vien-thiet-ke-tau-quan-su-ngac-nhien-voi-tau-ngam-made-in-viet-nam-post123769.info|title = Viện thiết kế tàu quân sự ngạc nhiên với Tàu ngầm "made in Việt Nam"}}</ref>
*[[Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng]]<ref>{{Chú thích web|url = http://cdcnqp.edu.vn/Home.aspx|title = Trang chủ trường Cao đẳng CNQP}}</ref>
* [[Tổng công ty Ba Son]] thành lập ngày 04/8/1925
* Công ty Đóng tàu 189 (Nhà máy Z189)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/loi-khang-dinh-cua-nha-may-z189/283203.html|title = Lời khẳng định của Nhà máy Z189}}</ref>
*Công ty Cơ khí chính xác 11 (Nhà máy Z111)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/chu-tich-nuoc-lam-viec-tai-thanh-hoa-va-tham-nha-may-z111/335453.html|title = Chủ tịch nước làm việc tại Thanh Hóa và thăm Nhà máy Z111}}</ref>
*Công ty Cơ khí chính xác 83 (Nhà máy Z183)
*Công ty Cơ khí Hóa chất 13 (Nhà máy Z113)<ref>{{Chú thích web|url = http://nilp.org.vn/sp/id/3568/Nha-may-Z113-Tong-cuc-Cong-nghiep-Quoc-phong-Giai-bai-toan-bao-dam-an-toan-lao-dong|title = Nhà máy Z113 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng "Giải bài toán" bảo đảm an toàn lao động}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/cong-nghe-don-dau-tai-nha-may-z113/115209.html|title = Công nghệ “đón đầu” tại Nhà máy Z113}}</ref>
*Công ty Cơ khí Hóa chất 14 (Nhà máy Z114)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.dnrtv.org.vn/news/tin-dia-phuong/chinh-tri/47121/nha-may-z114-ky-niem-20-nam-ngay-truyen-thong|title = Nhà máy Z114 kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống}}</ref>
*Công ty Cơ điện Hóa chất 15 (Nhà máy Z115)<ref>{{Chú thích web|url = http://tapchiqptd.vn/vi/tong-ket-thuc-tien-va-kinh-nghiem/nha-may-z115-nang-cao-nang-luc-hieu-qua-san-xuat-san-pham-quoc-phong-kinh-te/6149.html|title = Nhà máy Z115 nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất sản phẩm quốc phòng, kinh tế}}</ref>
*[http://www.cokhi17.com Công ty TNHH một thành viên cơ khí 17 (Nhà máy Z117)]
*Công ty Hóa chất 21 (Nhà máy Z121)<ref>{{Chú thích web|url = http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/no-o-nha-may-z121-loi-dung-vu-no-de-hoi-cua-20131014025057624.htm|title = Nổ ở Nhà máy Z121: Lợi dụng vụ nổ để hôi của}}</ref>
*Công ty Cơ khí Chính xác 29 (Nhà máy Z129)<ref>{{Chú thích web|url = http://tuyenquangtv.vn/tin-tuc/130/VGT7M67658/TTV-Tuoi-tre-nha-may-Z129-to-chuc-hoat-dong-tinh-nguyen-tai-huyen-Yen-Son.html|title = Tuổi trẻ nhà máy Z129, tổ chức hoạt động tình nguyện tại huyện Yên Sơn}}</ref>
*Công ty Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/nha-may-z131-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-llvt-nhan-dan/344489.html|title = Nhà máy Z131 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân}}</ref>
*Công ty Cơ khí Hóa chất 13 (Nhà máy Z113)<ref>{{Chú thích web|url = http://nilp.org.vn/sp/id/3568/Nha-may-Z113-Tong-cuc-Cong-nghiep-Quoc-phong-Giai-bai-toan-bao-dam-an-toan-lao-dong|title = Nhà máy Z113 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng "Giải bài toán" bảo đảm an toàn lao động}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/cong-nghe-don-dau-tai-nha-may-z113/115209.html|title = Công nghệ “đón đầu” tại Nhà máy Z113}}</ref>
*Công ty Cơ khí Hóa chất 14 (Nhà máy Z114)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.dnrtv.org.vn/news/tin-dia-phuong/chinh-tri/47121/nha-may-z114-ky-niem-20-nam-ngay-truyen-thong|title = Nhà máy Z114 kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống}}</ref>
*Công ty Cơ điện Hóa chất 15 (Nhà máy Z115)<ref>{{Chú thích web|url = http://tapchiqptd.vn/vi/tong-ket-thuc-tien-va-kinh-nghiem/nha-may-z115-nang-cao-nang-luc-hieu-qua-san-xuat-san-pham-quoc-phong-kinh-te/6149.html|title = Nhà máy Z115 nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất sản phẩm quốc phòng, kinh tế}}</ref>
*Công ty Dụng cụ điện 43 (Nhà máy Z143)
*Công ty Cao su 75 (Nhà máy Z175)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/nha-may-z175-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi/239499.html|title = Nhà máy Z175 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì}}</ref>
*Công ty 76 (Nhà máy Z176)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZHJjptAEIafZR7AoqHZfGyzmM3NDg0XC48JBoPBNhjD04dMpEg5zPiSTPWppCp99X9NpRSh0kv2KIusL9tLVv_qU36vIuyJGxoBkVYB0CETsJasM8CGVEyRKnla8n1XyChyxrU5-bOgTE-2EiSpOanZ6XyQQn7KzbzdDLApYnEtVYS_DcNg3DPnYTpBeJSjm5eahbqyC6fFxE2kZkpGq2OLnu8LUeeUpKgbfmwhOo95T8tzbWQlIQyXlLazjw69I-SuATCM3eXoZDkafFIIvMr0e1_aIo0VLABEa8sBHWmht3YhBAi-2jeotKjbw6IvspJuI7f6qCLijIP-cCAjuXZnAJW2rk-jy_KTU97eSZUOaZyMGf0j7M4lq7hlU18apu3m0F3fZCVQqgNfVHZpqFBsva7KzeqK749jrVQ6mQhab8msNXEiDluy14k_eUDOxhzjkl7fuQtM5ySxi5S5RUcw9z17DKar2TorLLVu8fa2_GP6Eeur1B8DX2n9W4wtaOIiRpI4GEEaeAKVLAPCp-ZMhgooAti9X02dPp9nr5pdencuJ2y9A6CAZ3C-BfiggF3vYSwjCOZ4DGSFwYFh3cNx8rHmHCMv3CDZe9b-7gXQ_26gBP43cGtrKtCNwOB822UW9DcnNP89EGttk1Nd8zAt7uHrq-zP-wlkj3mr/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title = Nhà máy Z176 vững vàng trong hội nhập quốc tế}}</ref>
*Công ty Điện tử Sao Mai (Nhà máy Z181)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZXbkqI8FIWfpR_AMhyFyyincAhICAg3lggiIKKCJ55-6Pl7_oue6e6bmU6uklqpL2vt1M40ma6myXFzK4tNX7bHzeF1nYhrDWJfmjMQSDOkAcQ5mhoQlQWAGwXxKFjo0OBnNgCSrQsAQYP68pLjAOT-eF4EMwfyHNCFaTRdVTEzV1qnUNXQ4zn0bOEQJvFk77IE0dLTHPcoEFDOsvXqubvZz-3W0EypefLy8yRJbGYV_LmlSzOgxDXWtbJnBuE2pP7dbc4aBVKkO-iyQIrf1_lxzi88HJw3eFX59szIT2mmVSW9WmHjVbbby6dhp7Dr0B98c_ny8uYPfDAg-Mrff-c_EXyRbzRN3kkMRhwlhiKGIeH0JfMm-KwEPwWfeIhHwezDS0riNHitkvhQWnTX1Gj9iPWHfFpFUp9Yy86CKDqX3XzelU9VVdE1nni0BBl3Evphz9V4aI759Ymckl46OT3VC8VFKC75PTGDorARv6eNz10ZKt8nq8Mhm501mVWyc6nFe1UEcNn5-ra1-C5ObRJpYg3x5NgsZbArSi8RTgLwUh0yOXHj5uLPbtBV0h2e49PjarCbR1Y8DKJMonunVgbWPSbNw1QOBZd9ar107mlakedRu4_V_iKI2WsQgF-T6nlCQz34FXg4pLIYrB5cUFGOqBeKA33AI92p4IOpwdANkCUUADIkFsk8Lwt9Oofzskvb5iug8K-BumuMQDMwBeIuWQCZb3bo8n8daE6T4tCmY_MKcdzP1fHNqjDY3RvdI48EUeNu5kVvkvKAFnpiS15WklqSvYBW-VGTHWdrq3jBpjnlJxh1RlNxW7CHUnqIkdUn0tCJyHbUrDU0O84zf7mub4JbS2TR1CGIhOvBmEiWyaz3t47x2zt3lkI9T8P6rNmkMeu-3WQZ5T2sF0y4yFw2PDvZxOYLb1JtIjzFRtvkH8T2qzHov9dpIEygqKwzqA8moIOjrHwcqHdHNjFWfHfcG6NsQRBYoFN8jHv7V2zbyZFJ3gOBbvwEhraFMAOA8N1A8V8D3z997rsdzv46MBo_m0_7eHTJj1l-mZ4aerNs0TeG1f8z12_N2xwgfHn5AaYQsgw!/dl4/d5/L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh/|title = Công ty TNHH một thành viên Điện tử Sao Mai}}</ref>
*Công ty Cơ khí chính xác 83 (Nhà máy Z183)
*Công ty Hóa chất 95 (Nhà máy Z195)<ref>{{Chú thích web|url = http://tamdao.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/TinVanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=231|title = Công ty TNHH một thành viên 95 (Nhà máy Z195) khám bệnh, tư vấn sức khỏe,cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách}}</ref>
*Công ty Quang điện-Điện tử 99 (Nhà máy Z199)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/ha-noi-thu-do-cua-chung-ta/z199-gop-phan-lam-thu-do-giau-dep/325479.html|title = Z199 góp phần làm Thủ đô giàu đẹp}}</ref>
*Công ty CP đầuĐầu tư và xâyXây lắp Tây Hồ
*Công ty cổ phầnCP Vật tư tổng hợp và Phân bón hóa sinh<ref>{{Chú thích web|url = http://www.hsi.com.vn/gioi-thieu/|title = Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh}}</ref>
*Công ty CP Xi măng X18
*Đoàn An điều dưỡng 298
*Đơn vị trực thuộc Cục
*Kho K602<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/kho-k602-tong-cuc-cong-nghiep-quoc-phong-ky-niem-50-nam-ngay-truyen-thong/351738.html|title = Kho K602 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng): Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống}}</ref>
* Kho K612<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/ba-muc-tieu-o-kho-k612/4510.html|title = Ba mục tiêu ở kho K612}}</ref>
* Kho K752<ref>{{Chú thích web|url = http://hoilhpn.org.vn/NewsDetail.asp?Catid=82&NewsId=20220&lang=VN|title = Hội thi Cán bộ Hội và tuyên truyền viên giỏi Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng}}</ref>
* [[Nhà máy X51|Nhà máy X51/Tổng Công ty Ba Son]]<ref>{{Chú thích web|url = http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10184&cn_id=677842|title = Nhà máy X51, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Hạ thủy tàu trinh sát 500CV}}</ref>
* Xí nghiệp In, Cục Chính trị
 
== Thành tích ==