Khác biệt giữa các bản “Viêng Chăn”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Ngoại thành gồm 4 huyện là:
*[[MayparkngeumMayparkngum]]
*[[Naxaithong]]
*[[Sangthong]]