Trần Thế Trung

Tham gia ngày 23 tháng 9 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Thân chào! Tôi là Thành viên:Tttrung, nhưng đã làm mất thiết bị lấy số để đăng nhập 2 bước. Tôi đã chọn đăng nhập 2 b…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
 
Thân chào!
 
Tôi là [[Thành viên:Tttrung]], nhưng đãđang làmgặp mấtvấn thiết bịđề lấy số để đăng nhập 2 bước. Tôi đã chọn đăng nhập 2 bước, ở bước thứ 2, cần dùng ứng dụng Google Authenticator, ứng dụng này cài trên 1 điện thoại của tôi, nhưng điện thoại này đã hỏng, nên ứng dụng này không truy cập được nữa. Tôi đang tìm cách để xử lý vấn đề này. Trong lúc chưa xử lý xong thì dùng tài khoản này.
 
Đây cũng là tài khoản [[Thành_viên:Trần_Thế_Trung~viwiki]]
56

lần sửa đổi