Khác biệt giữa các bản “Hội nguyên”

 
== Một số danh nhân ==
* [[NguyễnThân TôngNhân QuaiTrung]] (1692申仁忠, 1419 - 17671499): Hội nguyên năm 3051 tuổi, làm Hìnhquan bộđến tảHàn Thịlâm lang,viện từngThừa làmchỉ Chánhkiêm sứ[[Quốc đitử giám]] YênTế Kinhtửu
* [[Nhữ Đình Toản]] (汝 公 瓚 1702 - 1773): Hội nguyên năm 35 tuổi, làm Tham tụng ([[Tể tướng]]), kiêm [[Quốc tử giám]] Tế tửu
* [[NinhNguyễn Bá TốnLân]] (1744阮伯麟, [[1700]]-1795[[1785]]): Hội nguyên năm 3432 tuổi, làm Bồi tụng (Phó [[Tể tướng]]), kiêm Quốc sửtử quángiám ToảnTế tutửu
*[[Ninh Tốn]] (寧遜 1744 - 1795): Hội nguyên năm 34 tuổi, làm Bồi tụng (Phó Tể tướng), kiêm Quốc sử quán Toản tu
*[[Khiếu Năng Tĩnh]] (呌能靜;1835 - 1919: Hội nguyên năm 45 tuổi làm quan đến Quốc tử giám Tế tửu Huế
 
==Xem thêm==
*[[Khoa bảng]]
Người dùng vô danh