Khác biệt giữa các bản “Họ Người”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
**** ''[[Pongo hooijeri]]''[[†]]
* Phân họ [[Phân họ Người|Homininae]]<ref>{{Chú thích web | url = http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/synapsida/eutheria/primates/hominoidea/hominoidea.html | tiêu đề = Hominoidea | nhà xuất bản = Mikko's Phylogeny Archive | ngày tháng = 14 January 2005 | tên 1 = Mikko | họ 1 = Haaramo}}</ref><ref>{{Chú thích web | url = http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/synapsida/eutheria/primates/hominoidea/hominidae_1.html#hominidae_2 | tiêu đề = Hominidae | nhà xuất bản = Mikko's Phylogeny Archive | ngày tháng = 10 November 2007 | tên 1 = Mikko | họ 1 = Haaramo}}</ref>
** ''[[Pierolapithecus]]''[[†]]
*** ''Pierolapithecus catalaunicus''
** ''[[Udabnopithecus]]''[[†]]
*** ''Udabnopithecus garedziensis''
** Tông [[Dryopithecini]] [[†]]
*** ''[[Pierolapithecus]]''[[†]]
**** ''Pierolapithecus catalaunicus''
*** ''[[Udabnopithecus]]''[[†]]
**** ''Udabnopithecus garedziensis''
*** ''[[Oreopithecus]]'' (còn tranh cãi về việc phân loại)
**** ''Oreopithecus bambolii''
Người dùng vô danh