Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Danh sách tuyến xe buýt Hà Nội”

;Xóa
;Giữ
#{{bqg}} Nội dung bài này hữu ích, nên giữ lại. [[Thành viên:Minh Xung|Minh Xung]] ([[Thảo luận Thành viên:Minh Xung|thảo luận]]) 12:05, ngày 23 tháng 9 năm 2019 (UTC)
;Ý kiến
#{{YK}} Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển "dnb" phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.[[Thành viên:Thành viên chưa đăng nhập|Thành viên chưa đăng nhập]] ([[Thảo luận Thành viên:Thành viên chưa đăng nhập|thảo luận]]) 14:43, ngày 21 tháng 9 năm 2019 (UTC)
318

lần sửa đổi