Khác biệt giữa các bản “Romeo và Juliet”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
;Gia tộc Capulet
*[[Quý ngài Capulet]], chủ gia đình.
*[[Quý bà Capulet]], bà chủ của gia tộc.
*[[Juliet]], người con gái 13 tuổi của Capulet, nữ chính của vở kịch.
Người dùng vô danh