Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align="left" colspan="3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''[[Thị trấn (Việt Nam)|Thị trấn]] (1)'''
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |''[[Phú Thái, Kim Thành|Phú Thái]]||2,22||
|-
| align="left" colspan="3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''[[Xã (Việt Nam)|Xã]] (20)'''