Khác biệt giữa các bản “Gia trưởng”

→‎Chú thích: cách nhận biết sơ lược về tính gia trưởng
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Chú thích: cách nhận biết sơ lược về tính gia trưởng)
{{Dead end|date=tháng 7 năm 2018}}
 
'''Gia trưởng''' là hành vi thực hiện bởi một cá nhân, tổ chức hay nhà nước, vì lợi ích của họ mà hạn chế sự tự do hoặc tự chủ của người khác, hay hội nhóm nào đó.<ref>Dworkin, Gerald, "Paternalism", ''The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2010 Edition)'', Edward N. Zalta (ed.)</ref> Gia trưởng cũng có thể hàm ý rằng hành vi này chống lại hay bất chấp ý muốn của một người, hoặc cũng có thể rằng hành vi đó thể hiện một thái độ bề trên kẻ cả.
 
Gia trưởng còn là một loại tính cách, luôn ép buộc suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của người khác hay còn gọi là độc đoán. Gia trưởng là luôn cho mình đúng và bác bỏ ý kiến của người khác, phiến diện.<ref>Shiffrin, Seana. 2000. Paternalism, Unconscionability Doctrine, and Accommodation. ''Philosophy and Public Affairs'' 29(3): 205-250.</ref>
Gia trưởng là hành vi chống lại hay bất chấp ý muốn của một người hoặc nhiều người
 
Gia trưởng là luôn cho mình là đúng.luôn tỏ ra mình là người hiểu biết, nên có quyền nói người khác,thể hiện thái độ bề trên kẻ cả
 
Gia trưởng còn là một loại tính cách, luôn ép buộc suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của người khác hay còn gọi là độc đoán.
 
Gia trưởng còn là một loại tính cách, luôn ép buộc suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của người khác hay còn gọi là độc đoán. Gia trưởng là luôn cho mình đúng và bác bỏ ý kiến của người khác, phiến diện.<ref>Shiffrin, Seana. 2000. Paternalism, Unconscionability Doctrine, and Accommodation. ''Philosophy and Public Affairs'' 29(3): 205-250.</ref>
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh