Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tại vị 1 = [[13 tháng 11]] năm [[1722]]<br>- [[23 tháng 5]] năm [[1723]] |
| đăng quang 1 = [[Tháng giêng]] năm [[1723]]
| tiền nhiệm 1 = [[Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu|<font color = "grey">Nhân Hiến Hoàng thái hậu</font>]]<br>[[Hiếu Khang Chương Hoàng hậu|<font color="grey">Từ Hoà Hoàng Tháithái hậu</font>]]
| kế nhiệm 1 = [[Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu|<font color="blue">Sùng Khánh Hoàng thái hậu</font>]]
| sinh = {{ngày sinh|1660|4|28}}