Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

không có tóm lược sửa đổi
(Nd)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày 22 tháng 6 năm 1967, hai tỉnh [[Phước Long (tỉnh)|Phước Long]] và [[Quảng Đức]] được sát nhập vào giáo phận mới: [[Giáo phận Ban Mê Thuột]]. Sau năm 1975, hai tỉnh Tuyên Đức và Lâm Ðồng được gộp lại với tên gọi là [[Lâm Đồng]]. Giáo phận Ðà Lạt ngày nay nằm gọn trong tỉnh này.
==Các giáo xứ trực thuộc==
===Giáo hạt Bảo Lộc===
#Giáo xứ Bảo Lộc - 715 Trần Phú, phường Blao, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Cát Tiên - Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên
#Giáo xứ Chân Lộc - 72 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Đạ Bri - Thị trấn Đạ Mri, huyện Đạ Huoai
#Giáo xứ Đạ Tẻh - Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh
#Giáo xứ Đại Lộc - Xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm
#Giáo xứ Đức Thanh - Xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm
#Giáo xứ Gioan - 996 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Hòa Phát - 57 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Ki Tô - 745 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ La Vang - Xã Đạm Bri, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Lâm Phát - Xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm
#Giáo xứ Lê Bảo Tịnh - Xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Lộc Đức - Xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm
#Giáo xứ Ma Đa Guôi - Thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai
#Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa - Xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Minh Rồng - Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm
#Giáo xứ Nam Phương - Phường Blao, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Phúc Lộc - Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Quảng Lâm - Xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm
#Giáo xứ Suối Mơ - Xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Tân Bình - Xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Tân Bùi - Xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Tân Hà - Phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Tân Hóa - Xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Tân Lạc - Xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm
#Giáo xứ Tân Rai - Thị trấn Lộc Thắng, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Tân Thanh - Xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Thánh Mẫu - 571 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát - 36 Trần Nguyên Hãn, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến - Phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Thanh Xá - 276 Lộc Nga, phường Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Thanh Xuân - Xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Thiện Lộc - 193 Chu Văn An, phường 2, thành phố Bảo Lộc
#Giáo xứ Thượng Thanh - 71 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc
===Giáo hạt Đơn Dương===
#Giáo xứ Châu Sơn - Xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Diom - Xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Kđơn - Xã Kđơn, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Lạc Hòa - Xã Ka Đô, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Lạc Lâm - Xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Lạc Nghiệp - Thị trấn Dran, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Lạc Sơn - Xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Lạc Viên - Xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Pró - Xã Pró, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Suối Thông - Xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Thạnh Mỹ - Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương
#Giáo xứ Tu Tra - Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương
===Giáo hạt Đà Lạt===
#Giáo xứ An Bình - 69 An Bình, phường 3, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Bạch Đằng - 2B Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Cầu Đất - Xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Chi Lăng - 34 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Chính Tòa - 15 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Đa Thiện - 230B Ngô Tất Tố, phường 8, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Du Sinh - 12B Huyền Trân, phường 5, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Hà Đông - Phường 8, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Lang Biang - Thị trấn Lát, huyện Lạc Dương
#Giáo xứ Mai Anh - 1 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Minh Giáo - 111 Ngô Thì Nhậm, phường 4, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Phát Chi - Xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Tà Nung - Xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Tạo Tác - 3A Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Thánh Mẫu - Phường 7, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Thiện Lãm - Phường 8, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Tùng Lâm - Phường 7, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Vạn Thành - Phường 5, thành phố Đà Lạt
#Giáo xứ Vinh Sơn - Phường 6, thành phố Đà Lạt
===Giáo hạt Di Linh===
#Giáo xứ Di Linh - Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh
#Giáo xứ Đinh Trang Hòa - Xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh
#Giáo xứ Hòa Nam - Xã Hòa Nam, huyện Di Linh
#Giáo xứ Hòa Ninh - Xã Hòa Ninh, huyện Di Linh
#Giáo xứ Ka La - Xã Bảo Thuận, huyện Di Linh
#Giáo xứ Phú Hiệp - Xã Gia Hiệp, huyện Di Linh
#Giáo xứ Tam Bố - Xã Tam Bố, huyện Di Linh
#Giáo xứ Tân Lâm - Xã Tân Lâm, huyện Di Linh
#Giáo xứ Tân Nghĩa - Xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh
#Giáo xứ Tân Phú - Xã Đinh Lạc, huyện Di Linh
===Giáo hạt Đức Trọng===
#Giáo xứ An Hòa - 1/7 An Ninh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng
#Giáo xứ Bắc Hội - Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng
#Giáo xứ Đà Loan - Xã Đà Loan, huyện Đức Trọng
#Giáo xứ Đạ Tông - Xã Đạ Tông, huyện Đam Rông
#Giáo xứ K'long - Xã Hiệp An, huyện Đức Trọng
#Giáo xứ Kim Phát - Xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng
#Giáo xứ Lán Tranh - Xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà
#Giáo xứ Liên Khương - Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng
#Giáo xứ Nam Ban - Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà
#Giáo xứ Nghĩa Lâm - Xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng
#Giáo xứ Ninh Loan - Xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng
#Giáo xứ Phú Sơn - Xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà.
#Giáo xứ Thanh Bình - 224A Thanh Bình 1, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng
#Giáo xứ Tùng Nghĩa - Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng
 
==Các danh địa giáo phận==